Etik Uygulamalar

Etik Uygulamalar

Polipa olarak var oluşumuzun temellerini mesleki etik anlayışımız ile atarak günümüze taşıdık ve gelecek nesillere aktarabilmek adına daima çalışıyoruz.

Müşterilerimizin müşterilerine
değer veriyoruz.

Etik ilkelerimiz ve etik davranış kurallarımız çerçevesinde faaliyetlerimizi sürdürmeye özen gösteriyor, çalışanlarımızın ve iş ortaklarımızın etik süreç beklentilerini tamamlamayı görev ediniyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz bölgelerde yasa ve yönetmeliklere uygun olarak operasyonlarımızı yönetiyor, yurt içi ve yurt dışında mevcut tüm işlemlerimizi Türkiye Cumhuriyeti yasaları ve milletlerarası hukuk ilkeleri çerçevesinde yürütüyoruz. Beraber çalışmaya karar verdiğimiz iş arkadaşlarımız ile oryantasyon aşamasında etik uygulamalarımızı paylaşarak, iş etiği anlayışımızı benimsemelerine yardımcı oluyoruz. Finansal etik anlayışımızı önemsiyor, tüm raporlama süreçlerinin denetimini yapıyoruz. Satın alma birimimiz ile tedarikçilerimiz arasında dürüstlüğe ve profesyonel ilişkiye önem veriyor, karar verilmesi hassas ve zor konularda yine satın alma etiği çerçevesinde sürece destek veriyoruz. Olası çıkar çatışmalarının önüne Polipa ailesi olarak tüm paydaşlarımız ile birlikte geçiyoruz. Çalışanlarımızın tarafsızlıklarını etkileyecek hiçbir hediyeyi kabul etmiyor, kurum ve kuruluşlara bu tarz etki yaratabilecek tüm hediye ve girişimlerden kaçınıyoruz. Kullandığımız hammaddeden, nihai ürüne kadar insan sağlığını düşünüyor, gıdayla temas edecek ürünlerimizin üretiminde Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Malzemeler Tebliğine uygun hareket ediyoruz. Müşterilerimizin müşterilerine değer veriyoruz. Ürünlerimizin testlerini yaptırıyor, objektif kalite standartları doğrultusunda ilerliyoruz. Ürünlerimizin adreslemesini ve tanıtım faaliyetlerimizi Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Etiketleme Yönetmeliğince düzenliyoruz. Müşterilerimize şeffaf ve doğru bilgi vermeyi esas alıp profesyonel ilişkilerimizi sürdürmeyi hedefliyoruz. Tüm pazarlama çalışmalarımızı kural ve yönetmeliklere uygun yürütüyoruz. Rakiplerimizle sadece yasal ve etik alanlarda rekabet ediyor, haksız rekabetten kaçınıyoruz. Çevrenin korunmasına yönelik faaliyetlerimizi kurumsal sorumluluk bilincimizle gerçekleştiriyor, karbon ayak izimizi düşürmek adına çalışmalar yapıyoruz. Ürünlerimizin %100 geri dönüştürülebilirliğine önem veriyor, ayrıştırmasını kolaylaştırmak adına tek hammadde ile üretmeye özen gösteriyoruz. Çalışanlarımızı çevre etiği hakkında bilgilendiriyor, aynı zamanda müşterilerimize tüketiciyi bilgilendirmesi adına geri dönüşüm hakkında bilgi veriyoruz.