Kalite Politikamız

Kalite Politikamız

Kalite yönetimi sistemini ve kalite hedeflerini, toplam kalite felsefesini esas alarak, standartlarının gerekliliklerini kapsayacak şekilde müşteri şartlarına uygun olarak belirliyor, akılcı, hızlı ve pratik çözümler ile gelişime açık alanları tespit ederek sürekli iyileştiriyoruz.

Niteliği yüksek ve ölçülebilir süreçler oluşturuyoruz.

Kaynaklara saygılı, sürdürülebilir ve yenilikçi metotlar ile üretimin verimliliğini ve ürün kalitesini sürekli arttırıyor, oluşturulan tüm hedeflerin gerçekleştirilmesi için süreçleri analiz ediyor ve geliştiriyoruz.

Hata oranlarını ve değer yaratmayan tüm maliyet unsurlarını, israfı önleyecek şekilde, kaynakta kalite prensibi yaklaşımı ile yönetiyoruz.

• Malzeme tedariği ile başlayan tüm süreçlerde, ürün güvenliğine yönelik riskleri değerlendirerek, ürün güvenliği ve kalite kültürünün sürekli geliştirilmesi ve iyileştirilmesini sağlamak amacıyla niteliği yüksek ve ölçülebilir süreçler oluşturuyoruz.

Tüm çalışanlarımızın kalite bilincini arttırıyor, yeniliklere açık, paylaşımcı ve katılımcı olarak kendilerini geliştirebilecekleri, ifade edebilecekleri, etik kurallara saygılı ortamlar sağlıyoruz.

• Çevre odaklı standartların ve küresel gelişmelerin takibi ile doğa kaynaklarına saygılı, sürdürülebilir ve çevre koruma bilincine sahip yaklaşımları benimsiyoruz. Tüm süreçlerimizde israfı engellemeye çalışıyoruz.

Enerji performansımızı ve enerji yönetim sistemimizi sürekli iyileştiriyor, çalışanlarımızın enerji farkındalığını ve enerji verimliliğimizi arttırıyoruz.