Kalite Yönetim Sistemi

Kalite Yönetim Sistemi

ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, FSSC 22000, FDA Uluslararası uygunluk belgelerine sahip olan Polipa’da, bu standartların etkinliğini dönemsel gerçekleştirilen iç denetimler ve saha denetim çalışmalarıyla izliyoruz. Kalite yönetim sistemi gözden geçirme toplantılarında iyileştirme gereken konuları gündeme getirerek aksiyon planlarımızı belirliyoruz.
  • ISO 9001
  • ISO 14001
  • ISO 22000
  • FSSC 22000
  • FDA

Polipa’da kalite süreçlerini kalite el kitabı ve ilgili dokümantasyonlar ile yayımlıyoruz. Ulusal ve uluslararası regülasyonları aktif olarak takip ediyor, güncellemeleri kalite süreçlerine belirlenen planlar doğrultusunda hedef süreler içerisinde adapte ediyoruz. Kalite önceliklerini belirleyerek gerekli eylemleri periyodik olarak takip ediyoruz. 

İyileştirme ve eylem gerektiren kalite hususları için ilgili tüm çalışanların bilgilendirilmesi amacıyla, toplantılar gerçekleştirerek, belirlenen düzeltici ve önleyici faaliyetlerin bütüne aktarımını sağlıyoruz. 

Çalışanlarımızın kalite, gıda güvenliği, iş sağlığı güvenliği, çevre politikaları ve enerji yönetimi hakkında farkındalığını arttırabilmek amacıyla düzenli eğitimler planlıyor, bilgi ve beceri düzeylerini geliştirmek adına nitelikli çalışmalar yürütüyoruz. 

İstenen sürede ve kalitede ürün üretimi ile müşterilerimizin beklentilerini karşılama ilkesi, kalite bakış açımızın temelini oluşturuyor. Müşterilerimizden şikayet aldığımız durumda her şikayeti objektif, özenli ve dikkatli bir şekilde inceliyor, yalın üretim teknikleri ile kök neden analizleri yaparak prosedürlerde belirlenen süreler içerisinde aksiyonların alınmasını sağlıyoruz. Analizler sonrası gerekli durumlarda müşteri ziyaretleri gerçekleştirerek proaktif çözümler üretiyoruz.

Müşteri beklentilerinin takip edildiği Müşteri Memnuniyet Anket Çalışmaları ile gelişim alanlarını düzenli aralıklarla tespit edip, yıl içinde planlar oluşturuyoruz. 

Malzeme tedariği ile başlayan, kaliteli ürün üretme sürecinin ilk halkası olan tedarikçilerimizin kalite standartlarını arttırmaya çalışırken, onlardan verimliliklerini iyileştirmelerini öncelikle bekliyoruz. Tedarikçi değerlendirme süreçlerimiz ile izlenebilir olan, aktif ve etkili özellikler taşıyan yöntemlerle tedarikçi ziyaret ve görüşmeleri yapıyor, raporlar çıkarıyoruz. Tüm çıktıları, müşteri tatminini sağlamak üzere ölçümleyip aksiyonlar alıyoruz.