Çalışanlar İçin

Çalışanlar İçin

Çalışanlarımızın beklentileri ile şirket beklentilerini buluşturuyor, adalet ve fırsat eşitliğini şirket değerimiz olarak gözetiyoruz. Performansları yakından, dikkatlice izliyor ve değerlendiriyoruz, başarıları teşvik edip ödüllendiriyoruz.

Çalışanlarımız,
özenle ele
aldığımız
kaynağımız,
Polipa
dünyasının
temel taşlarıdır.

Çalışanların, mesleki tatminlerinin yükseltilmesine odaklanıyor; iş ortamında başarılı olmalarının sağlanması için gereken bilgi, beceri, tutum ve davranışları kazandırmayı amaçlayan eğitim programlarını tespit etmeyi ve buna uygun değerlendirmeleri, insan kaynakları alanındaki önceliklerimiz arasında sayıyoruz. İşimize değer katmayı hedefleyen çalışanlarımız, insan kaynakları yönetimimizin desteğini yanlarına alarak, yöneticileri ile birlikte kendilerini konumlandırıyor, geliştiriyor ve kariyer hedeflerini yönetiyorlar. 

Yöneticilerimiz, birimlerindeki yeni çalışanların koçluğunu yapıp Polipa değerlerini onlara aktarmakla görevli oluyorlar. Koçluk sistemi, mentor ve mentee ilişkisi çerçevesinde insan kaynakları tarafından şekillendiriliyor. Özellikle Z kuşağının iş hayatına dahil oluşu ile birlikte, çalışanlarımızın birbirlerini daha iyi anlamaları ve aralarındaki iletişimi geliştirmek üzere, yaşam ve iş dünyasına ait bilgi ve deneyimlerin paylaşılabileceği bir platform olarak oluşturduğumuz koçluk sistemini, çalışanlarımızın hem motivasyonunu arttıracak hem de onların şirketimize bağlılıklarını güçlendirecek bir uygulama olarak değerlendiriyoruz. 

Performans Değerlendirme

Çalışanlarımızın gelişimini ve performansını arttıracak şekilde bir performans yönetimi politikası izlemekteyiz. İnsan Kaynakları stratejisinin altyapısını oluşturan, her yıl düzenli olarak uygulanan performans değerlendirme (KPI) takip sistemi kapsamında, çalışanlarımızın yıllık bireysel hedefleri ve görev tanımlarına uygun yetkinlik kriterleri ile ilgili yönetimin hedeflerini belirliyor, performans değerlendirme sonuçlarına göre çalışanın eğitim/gelişim planını oluşturuyoruz. Terfiler ve diğer kariyere ilişkin kararları, ücret/ödül sistemi ve eğitim programlarını, performans değerlendirme sonuçlarını dikkate alarak yürütüyoruz. Yüksek performansı ödüllendiriyor, beklenenin altında kalan performans ile ilgili doğru ve yapıcı geri bildirimleri vererek ve performansın geliştirilmesine destek oluyoruz.

Ücret Yönetimi

Eşitlik ilkesi doğrultusunda, benzer işler yapan çalışanların ücret ve yan haklar koşullarında ayrım yapmıyoruz. Ücretleri, kişilerden bağımsız olarak, pozisyonların işletmeye katkı seviyelerine göre iş değerleme yaparak belirliyor ve piyasa koşulları paralelinde düzenliyoruz. Rekabetçi, adil ve tutarlı bir ücret ve yan haklar modelinin devamlılığını sağlamak, şirketimiz açısından esası oluşturuyor.