İK Politikamız

İK Politikamız

Çalışanlarımıza her zaman kendilerini geliştirmeleri için fırsatlar ve eğitim imkanları sunarak, öğrenen organizasyon ilkesine inancımızla işimizi sürdürüyoruz. İnsan kaynakları birimimiz tarafından yönetilen, mentor-mentee programı ile yeni çalışanlarımızın şirkete uyumunu ve kültürel ortamı içselleştirmelerini sağlıyoruz.

Eşitlik ve iş barışının
hakim olduğu çalışma
ortamı

Faaliyetleri ve performansı ile saygın ve güvenilir bir konuma sahip olan şirketimizde, insan haklarına saygılı bir iş ortamı yaratmayı ve bu anlayışı yayarak çalışanların, müşterilerin ve paydaşların bilinç ve farkındalığını artırmayı hedeflemekteyiz. Polipa olarak biz, personelin birbiriyle olan ilişkilerini, insan haklarına duyduğumuz saygı ve etik ilkeleri gereği dil, din, ırk, cinsiyet, felsefi inanç, mezhep vb. sebeplere dayalı ayrım yapmaksızın dürüstlük, güven, tarafsızlık, saydamlık ilkeleri çerçevesinde gerçekleştirmek; söz konusu ilişkileri kötü muamele olarak algılanacak davranışlardan uzak ve çalışma ortamını bozmayacak şekilde sürdürmekle yükümlüyüz. Kadın erkek eşitliği temelinde gerçekleştirmekte olduğumuz İK uygulamaları sayesinde, yeni personel alımları ve istihdam etmekte olduğumuz kadın çalışanlar ile kadınların iş gücüne katılımını desteklemekteyiz; ayırmaksızın tüm personelin sağlık, güvenlik ve refahlarını sağlama konusunda gerekli tedbirleri almaktayız, eşitlik ve iş barışının hâkim olduğu çalışma ortamını sürdürmeyi hedeflemekteyiz.