Polipa, Sıfır Atık Belgesini Aldı!

Polipa, Sıfır Atık Belgesini Aldı!

Polipa, Sıfır Atık Belgesini Aldı!

“0” Atık Belgesi

“Sıfır Atık; israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesi, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanmasını kapsayan atık yönetim felsefesi olarak tanımlanan bir hedeftir.”

Sıfır Atık Belgesi, atık oluşumunun azaltılması ve önlenmesi adına Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından alınır. Oluşan atık kaynağından ayrı toplanır, bu sayede atık ayırma işleminde harcanacak enerjiyi en aza indirmek hedeflenir. Biriken atıklar, geçici depolama alanına taşınarak kayıt altına alınır ve ilgili konteynıra atılır. Buradan çevre lisanslı olan atık işleme tesislerine gönderilmek üzere yola çıkılır. 

Sıfır atık ile verimlilik artar, temiz ortam kaynaklı performans artar, maliyet azalır bu sayede israfın önüne geçilir, çevresel risklerin azalmasına yardımcı olur, kurum bünyesinde çevre koruma bilincinin gelişmesini sağlar.

Yılda 31.000.000 ton atık ile 42 milyon ağaç, 585 milyon kg daha az sera gazı, 69 milyon metreküp daha az su kullanımı, 20 milyar kwh daha düşük enerji kullanımı, 13 milyar TL yıllık katma değer sağlanabilir.

Plastik Atık

“Plastik, pek çok tüketici ürününün bir bileşeni olup, imalat sanayinin çıktı ve nihai ürünlerinin çoğunu oluşturur. Bununla birlikte, bütün plastikler aynı değildir ve bu, hepsinin aynı şekilde bertaraf edilip geri dönüştürülemeyeceği anlamına gelir.”

Sert fakat esneyebilen bir plastik türüdür.

Sıradan beyaz veya renkli bir plastik türüdür.

Plastik Atığın Hikayesi

Doğal Kaynak

Hammaddesi genelde petrol rafinelerinden çıkan çeşitli ürünlerin, petrokimya tesislerinde işlenmesi ile elde edilir.

Sanayi

Türkiye’de plastik ambalaj sektörünün %67’si esnek (flexible) plastik, %18’i tekstil plastik ve %15’i sert plastik ambalaj mamullerinden oluşmaktadır. Türkiye’de toplam ambalaj sektör üretimi içinde, plastik ambalaj sektör üretimi %37 paya sahiptir.

Ürün

Plastik çok farklı alanlarda yaygın olarak kullanılır.

Atık

Geri dönüştürülen plastikler, sera örtüsü yapımında, otomotiv sektöründe, yedek parça, plastik torba üretiminde, atık su borularında, deterjan şişelerinde, çöp kutularında, marley ve çeşitli plastik dolgu malzemelerinde kullanılır.

Çevre ve İnsan Sağlığına Etkileri

Doğaya atıldıklarında, görüntü kirliliği olmakla birlikte çevredeki canlılara ve toprağa zarar verirler. Plastik atıkların doğaya karışması oldukça uzun sürdüğünden, geri dönüşümü oldukça büyük önem taşır. Yakılması havaya, denize atılması ise deniz ekosistemine zarar verir. Denizde plastikler, güneş ışığının etkisi ile mikroplastiklere dönüşür. Bazı deniz canlılarının vücutlarında bulunan mikroplastikler, gıda zincirine katılarak insan sağlığını da olumsuz etkilemektedir.

Uygulanacak Yöntemler 

Plastik atıklar, türlerine göre ayrı biriktirilerek geri dönüşüm işlemine tabi tutulur. Kırma makinalarında küçük parçalara ayrılır. İşletmeler, bu parçaları belli oranlarda hammadde ile karıştırarak, üretim işleminde kullanabildiği gibi, tekrar eritip katkı maddeleri katarak, ikinci sınıf hammadde olarak da kullanılabilir. 

Teslim Edilecek Yerler

Kaynağında ayrı toplanan plastik atıklar, lisanslı geri dönüşüm tesislerine teslim edilir. 

Geri Kazanım

1 ton plastiğin geri kazanımı ile; 5774 kwh enerji tasarrufu sağlanır, 41 ton sera gazı salınımı azalır, 23 metreküp depolama alanı kazanılır.

Bu bilgiler ışığında, Polipa olarak biz, fabrikamızda sıfır atık belgesini aldık! Plastiğin geri dönüşüm gücüne inanıyor, dünyamızı plastik atıksız bırakmak için elimizden geleni yapmaktan kaçınmıyoruz.

Yazıyı Paylaş

Benzer İçerikler